Graz - We-build smarter software solutions

Press Sverige

Fakta om Graz Sweden AB
  • Bolaget ägs till 99% procent av bolagets vd och grundare, Jonas Olsson
  • Bolagets största kund är Swedbank Robur
  • Bolaget har 15 medarbetare i Sverige
  • Omsättning 2021: 16,5 MSEK
  • Vinst 2021: 5 MSEK

Jonas Olsson, vd och grundare

27 år gammal startade Jonas Olsson Graz Sweden AB 1999. Bolaget var då ett konsultbolag med en anställd och hade långa uppdrag på bland annat Skandia, Carlson och DnB, ofta relaterade till rapportering och analys. I samband med ett uppdrag 2003 påbörjades utvecklingen av Hinc. Jonas har en pol.mag från Lunds Universitet.