Rapportering av betalningstider till Bolagsverket

En ny lag trädde i kraft den 1 mars i år med syfte att minska betalningstiderna i svenska företag. Enligt lagen är företag med över 250 anställda skyldiga att årligen rapportera till Bolagsverket om sina betalningstider vid köp av varor från inhemska företag med färre än 250 anställda. Syftet med lagen är att motverka utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet.

  • Svenska företag med 250 eller fler anställda skall årligen rapportera till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från inhemska företag med färre än 250 anställda.
  • Uppgifter om betalningstider ska redovisas var för sig för företag med 0–9 anställda, 10–49 anställda och 50–249 anställda.
  • Rapporten ska innehålla den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och andelen fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid.
  • Uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för allmänheten.
  • Både avtalad och faktisk betalningstid skall rapporteras som kalenderdagar, inte affärsdagar, bankdagar eller motsvarande.
  • Bolagsverket kommer att tillhandahålla en lista (csv-fil) över de företag (leverantörer) för vilka man skall rapportera in betalningstider. Det är enbart företag som förekommer i denna leverantörslista som omfattas av rapporteringen.
  • Uppgifterna ska rapporteras till Bolagsverket som kommer att tillhandahålla en e-tjänst för manuell inrapportering av uppgifterna.
  • Företag som inte rapporterar kan åläggas med vite, och frågor om utdömande av vite ska hanteras av Bolagsverket och bedöms från fall till fall.

Färdig lösning för rapportering av betalningstider till Bolagsverket

• Fungerar med alla ERP-leverantörer
• Konsoliderar data från flera samtidiga ERP-system
• 500 kr per månad & 5000 kr i implementering
• Molnlösning med kort implementeringstid
• Leverera datat som .csv, XML eller JSON
• Tillägg: Extrahera rådata

Produktfolder


Svensk lösning

IDX är en svensk molnlösning för data integration som är anpassad för GDPR. IDX erbjuder low code funktionalitet för att snabbt och utan teknisk expertis göra anpassningar. Support och utveckling görs från Sverige.
Visit the SAP store

Köp IDX på SAP Store

Integrera komplex enterprisedata i realtid. IDX är utformat för full kompatibilitet och tät integration med SAP-ekosystemet.
Book a meeting! 20 minutes in Teams